Agat är namnet på olika urval av kalcedon, en mineral av kvartsfamiljen. Kallad jordens regnbåge, de koncentriska banden av dem bildas i nästan alla färger jorden kan skapa, bestående av en färglös form.

Introduktion

Historiskt har Agate avtäckts med artefakter från neolitiska individer och användes som helande amuletter och utsmyckningar under Babylons storhetstid. Dess medicinska användningsområden fortsatte genom de gamla grekiska och egyptiska civilisationerna och spred sig över hela Afrika tillsammans med Mellanöstern mot Ryssland. De utlöste en världsberömd stenhuggnings- och poleringsindustri i Tyskland som blomstrade från 15 till 19-talet.

Metafysiskt har de en lägre intensitet och vibrerar till en långsammare frekvens än olika andra stenar men anses ha ett stabiliserande och förstärkande inflytande. De skiktade banden av mikroskopisk kvarts i Agate kan uppfattas känsliga; men de är faktiskt hårda. De är utmärkta för att balansera psykologisk, fysisk och intellektuell energi och harmonisera yin och yang, universums gynnsamma och negativa tryck.

Olika typer av agater

Hela agatvärlden är en ständigt föränderlig och intressant plats. Det finns hundratals, om inte tusentals slags agater. De finns runt om i universum. De ger underverk såväl som magi till världen med sina virvlar av färgband. Vi har samlat de esoteriska egenskaperna hos flera av de mest populära agaterna på separata sidor på siten.

Blå spetsagat

Blå spetsagat har en mjuk, avkopplande skönhet, som himmelblått vatten som släpps ur vintersäsongens grepp.

Crazy Lace Agate

Det är inte en skyddande sten; dock kan den bidra med stöd, kreativt tänkande och ökad optimism. Dess eleganta form skapar en rundad cirkulation av energi i udda spetsmönster, vilket ökar sinnet tillsammans med dina perspektiv.

Dendritiskt agat

Dendritiskt agat är känd som överflödens sten. Det ger rikedom och fullhet i alla delar av livet. När man sår för att säkerställa en stor skörd, är det förknippat med de gamla grekiska dryaderna, skogarna, trädandarna och de gömda åkrarna.

Eldagat

Eldagat, även kallad den andliga flamman av absolut excellens, frambringar en fantastisk hemlig känsla innesluten i dess djupbruna lövkristall. Du vill röra stenen. Dyk in i dess djup, såväl som lågor, låt dig sjunka in i dess inre. Undersök det noggrant, så kommer det att visa dig dess hemligheter. Mer eller mindre.

Lagunagat

Lagunagat är världens mest berömda bandade agat. De hittas i ungefär fyra kvadratkilometer i en avlägsen bergsort i Chihuahua, Mexiko.

Moss Agate

Under antiken och i alla kulturer har Moss Agate faktiskt identifierats som en kristall av trädgårdsentusiaster och jordbruk. Det ansågs vara en fantastisk helande sten för stampräster från det förflutna, vilket ger kraften att interagera med vårt mänskliga organiska system, och användes som en talisman för att göra krigare framgångsrika och hårda.

agat - Historiskt sett har Agate avtäckts med artefakter från neolitiska individer och användes som helande amuletter och utsmyckningar under Babylons storhetstid.
Agatkristaller

Syfte och användningsområden

Agat stöder inre harmoni, kontroll och mognad. De hjälper också nya mammor att undvika “babyblues” som ibland upplevs efter förlossningen. En Agate-juvel som bärs mellan brösten kan underlätta amning.

De sätter stopp för önskningarna om saker som vi inte behöver och hjälper dem som känner sig stressade eller har flera jobb. Det hjälper författare att uttrycka idéer och hjälper unga barn att lära sig att gå när de blir äldre. De kommer också att uppmuntra äktenskaplig trohet.

De är användbara som en skyddsamulett när du reser och är särskilt fördelaktiga mot trafikincidenter.

Som en professionell stödsten bidrar de till konstnärers kreativitet och inspiration och bringar skydd för poliser, kockar, bagare. Dessutom ger de skydd mot fallande föremål för byggarbetare. Det ger fysisk kraft och uthållighet till dansare, tandvårdsexperter, miljöaktivister och psykologisk uthållighet för lärare och artister.

Helande terapi – Översikt

Observera: Informationen på denna webbplats ersätter inte behovet av att prata med en läkare. informationen på den här webbplatsen, inklusive information om medicinska produkter och behandlingsmetoder, skall inte ses som hälsorekommendation eller substitut för ordinerad vård från din läkare. Prata med din läkare eller vårdpersonal innan du skapar alternativa rutiner, dieter eller träningsprogram.

Fysisk helande energi

Agat förbättrar mental prestanda genom att förbättra fokus, perception, tillsammans med analytisk kapacitet.

De är placerade på buken eller används som ett elixir, de ökar matsmältningssystemet och eliminerar gastrit. Det är fördelaktigt för ögonen, ihåliga organ som mage, livmoder, tarmar etc. och läker hudsjukdomar och klåda på grund av insektsbett.

De är praktiska för hjärtat och blodkärlen. Att bära ett agat i mitten av bröstet förstärker hjärtmuskelvävnaden och läker känslomässig disharmoni som stoppar erkännande av kärlek.

Ett kyligt agat på pannan är vanligtvis pålitligt vid behandling av feber. (Om febern återkommer, sök dock råd från en läkare.) De kan också sänka symtomen på epilepsi och för vissa människor försvara sig mot sömnpromenader.

Emotionellt Helande Energi

Agat främjar en känsla av verklighet, tillsammans med praktiskt tänkande. Agater med regelbundna mönster blir de som önskar lugn och harmoni, medan de med oregelbundna layouter kan stimulera spänning och vital beslutsfattande.

De är användbara vid självanalys och avslöjar överraskande omständigheter som kan komma i vägen för välbefinnande. De övervinner negativa tankar och hjärtats bitterhet genom att läka ilska, främja kärlek och erbjuda modighet att initiera över.

Chakra läkning och balanserad energi

Agate upprätthåller auren, tar bort och förbättrar också skadliga energier. Dess rengörande effekt är effektiv på alla nivåer.

Se enskilda agatartiklar för specifika chakraenergier.

Andlig energi

Agate höjer medvetenheten, tillsammans med länkar till den kombinerade medvetenheten om hela livet. Det motiverar den fredliga kontemplationen av ens livsupplevelser som leder till andlig tillväxt och en inre balans.

Färgenergi

Agat skapas i nästan alla färger, från klara genomskinliga kristaller till bandade stenar av jordnära nyanser. Se specifika webbsidor för unika egenskaper hos dessa pärlor tillsammans med deras vissa färgenergier.

agat - Historiskt sett har Agate avtäckts med artefakter från neolitiska individer och användes som helande amuletter och utsmyckningar under Babylons storhetstid.
Agat Crystal

Meditation

Agat ger en mängd olika kristallformationer som främjar meditationsfokus. Kristallens detaljerade rörelser stimulerar ett fredligt, vilande tillstånd och öppnar sinnet för högre tankar och inre sanningar.

Gudinna kristaller

Agates ära Aurora , Romerska gudinnan av gryningen, och även vinden till vinden. Hon tar med sig gryningens skönhet varje dag, de lysande färgerna strimmade och virvlade också över molnen.

De hedrar Bona Dea, den romerska fertilitetsgudinnan och också den grekiska kvinnan. Hon skyddar damer med alla sina förändringar tillsammans med är en skicklig läkare, särskilt med örter.

Agates hedrar Gaia, den grekiska jordgudinnan för jorden. Född rakt ut ur kaos, den primala tomheten, var hon de första (eller bland de första) varelserna som växte fram under skapelsen och hedras som att vara jorden själv.

De hedrar Cerridwen, den walesiska inspiration och kunskapsgudinnan. Hon reglerar gåvor av profetior och magi samt driver dödlighet och även återfödelse. Hon är väktaren för andlig transformation.

Agates hedrar Nyx, nattens grekiska gudinna. Hon ses normalt rida i en vagn, spåra stjärnor, tillsammans med att måla natthimlen. På grund av dess egenskaper för att skydda mot spänning och upprätthålla dåliga drömmar är de starkt associerade med Nyx.

De kan dessutom användas i hängivenhet till Clota, gudinnan av floden Clyde; Callisto, den grekiska mångudinnan; Chirakan-Ixmucane, Maya Creator Goddess; Dione, fenicisk jordgudinna; Itzpapaloti, den azteka fjärilsgudinnan; tillsammans med Jana, den romerska hemlighetens gudinna tillsammans med dolda saker.

Birthstones Översikt

Det finns flera metoder för att hitta perfekt födelsesten. Standard tillhandahålls först. Dessa är från det föredragna urvalet. Det finns flera metoder för att hitta en idealisk födelsesten. Standard tillhandahålls först. Dessa är från de föredragna valen som majoriteten av människorna är bekanta med.

Det sekundära sättet är att hitta din naturliga födelsesten genom livets färghjul. Slutligen använder många människor de traditionella stenarna i Zodiac. I det här avsnittet kommer du att hitta information om alla tre metoderna. Som de flesta människor känner till. Det sekundära sättet är att hitta din naturliga födelsesten genom livets färghjul. Slutligen använder många människor de traditionella stenarna i Zodiac. I det här avsnittet ska du hitta information om alla tre metoderna.

Traditionell födelsesten

Agat är inte en traditionell födelsesten.

Naturlig födelsesten

Agater är naturliga födelsestenar beroende på deras färg. Se de enskilda webbsidorna för information.

agat - Historiskt sett har Agate avtäckts med artefakter från neolitiska individer och användes som helande amuletter och utsmyckningar under Babylons storhetstid.
Agat Crystal

Zodiac Stone of Gemini

Agat är en av zodiakstenarna för de som är födda under tecknet Gemini, mellan 21 maj och 20 juni, när jorden kommer nära sommaren. Stjärnbilden Tvillingarna känns igen som uppfinnarens tecken och ses som tvillingar sida vid sida på himlen. De som är födda under detta tecken kan se båda sidor av ett problem.

Amuletter tillsammans med talismaner

Agatamuletter användes i antiken för att säkra alla faror och tillåta bäraren att slå jordiska utmaningar, såsom starka vindar tillsammans med blixtnedslag.

Forntida sjömän använde dem i amuletter av skydd mot ilsken i det stigande havet.

De är Seeker Transfomer-kristaller. Sökare inkluderar kristallens energistruktur som rätar ut kristallens naturliga energi till det mänskliga sinnets naturliga kraft för att hitta ett medel till nya kapaciteter tillsammans med nya horisonter. De är regissörer, pekare, tillsammans med kompasser, de rena skifferkristallerna. Dessa är forskarna, äventyraren, vandraren, jägaren och utforskaren. De är också kristaller av forskaren tillsammans med studenten.

Transformerkristaller ökar ansträngningarna att förändra våra omständigheter, framtidsutsikter, välbefinnande, syn eller kopplingar. Genom att förändra oss själva förbättrar vi våra liv. Vi lär oss att dansa, prata ett nytt språk, expandera mer kraftfullt eller bli en mycket bättre make eller barn. Sökarkristaller med transformatorns jordkraft är exceptionella talismaner som hjälper våra initiativ att expandera, skapa nya möjligheter och förändra våra liv.

Feng Shui

Agates fungerar i Feng Shui. Se de specifika sidorna för agat för särskilda användningsområden.

Agates in Ancient Lore

Forntida romare uppskattade Agaten för dess ansedda medicinska och talismaniska förmågor. Pulveriserat såväl som blandat med vatten, stod det för att motverka ormarnas gift. Plinius, en romersk historiker, citerade Magii för att utbilda Persien att bränna Agates kan undvika stormar.

Man trodde att de skulle göra sina bärare rimliga, inflytelserika och ge dem Guds favör, skydda dem mot alla faror och låta dem övervinna jordiska hinder, såsom kraftiga vindar och blixtar. Gamla sjömän använde dem i amuletter av skydd mot raseriet i det stigande havet.

Att bära dem trodde var en behandling för sömnstörningar och ansågs generera positiva drömmar.

Legender hävdar att de har makten att skydda bäraren från hot, skydda barn från att falla och ge sina ägare uthållighet, modighet och förmåga att läka oro.

De har en riklig bakgrund av gudomligt avslöjade bilder i deras naturliga åder, inneslutningar och markeringar. Sådana bilder som Jungfru Maria, Jesus, Johannes döparen, änglar och olika andra mänskliga former har manifesterats i dessa naturliga mästerverk. De upptäcks i kyrkor och gallerier över hela världen.

Agat tros vara mittenstenen på tredje raden i High Clergyman-bröstet.